Trénink koní

  • Základní výcvik včetně lonžování a obsednutí 
  • Pokročilá drezurní příprava
  • Korektura problémových koní
  • Práce ze země
  • Speciální drezurní příprava
  • Skoková příprava

Napište nám